آواتحلیل
1400/09/06
19:27
#بررسی_گزارش_کدال #سپاها ✅ سپاها در آبان ماه فروش حدود 73 میلیارد تومانی را به ثبت رساند که نسبت به ماه قبل 25 درصد کاهش داشته است. ✅مقدار فروش...

#بررسی_گزارش_کدال #سپاها✅ سپاها در آبان ماه فروش حدود ۷۳ میلیارد تومانی را به ثبت رساند که نسبت به ماه قبل ۲۵ درصد کاهش داشته است.✅مقدار فروش کل محصولات در آبان ماه ۱۶۹ هزار تن گزارش شده است که این عدد برای ماه گذشته ۲۱۰ هزار تن بوده است.✅ نرخ فروش سیمان در آبان ماه برابر با ۴۰۳ هزار تومان به ازای هر تن گزارش شده است که نسبت به ماه گذشته ۳ درصد بیشتر است.📉 آخرین قیمت سهم حدود ۸۴۰ تومان بوده و نسبت به یک ماه گذشته ۷ درصد کاهش داشته است...انتهای خبر

0
0