بیدار بورس
1401/05/31
10:14
🔴اقلام مهم تاثیر گذار در رشد یا کاهش صادرات 20 ردیف تعرفه هشت رقمی با ارزش 7.3 میلیارد دلار صادرات و مشارکت مثبت 29 واحددرصدی در رشد صادرات و 20 ر...

🔴اقلام مهم تاثیر گذار در رشد یا کاهش صادرات۲۰ ردیف تعرفه هشت رقمی با ارزش ۷.۳ میلیارد دلار صادرات و مشارکت مثبت ۲۹ واحددرصدی در رشد صادرات و ۲۰ ردیف تعرفه هشت رقمی با ارزش ۷۲.۷ میلیارد دلار صادرات و مشارکت منفی ۱۴ واحددرصدی در رشد صادرات


➖➖➖➖
انتهای خبر

0
0