بورس۲۴
1401/03/01
15:35
نگاهی به روند فروش در «قشهد»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت شهد در مدت ۸ ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۱ حدود ۶۸۹ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.

نگاهی به روند فروش در «قشهد»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت شهد در مدت ۸ ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۱ حدود ۶۸۹ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.فروش اردیبهشت ماه ۱۷ میلیارد تومان بود .


قشهد
قشهد
انتهای خبر

0
0