کدال۳۶۰
1399/08/12
08:54
#غپینو #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (بهره برداری از طرح ها و پروژه های جدید - گروه الف) منتهی به سال مالی 1399/12/30 شرکت صنعتی پارس مینو 1399-08-1...

#غپینو


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (بهره برداری از طرح ها و پروژه های جدید - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت صنعتی پارس مینو
۱۳۹۹-۰۸-۱۲ ۰۸:۵۴:۴۸ (۶۸۷۷۹۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0