کدال۳۶۰
1401/06/01
08:04
#بجهرم #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/05/31 ▪️ شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/05/31 معادل 613,262 ...

#بجهرم


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱▪️ شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ معادل ۶۱۳,۲۶۲ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۱٪ کاهش داشته است.▪️«بجهرم» با سرمایه ثبت شده ۲۴,۱۴۵,۳۳۲ میلیون ریال طی عملکرد ۵ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۲,۶۱۹,۳۲۶ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۶-۰۱ ۰۸:۰۴:۵۱ (۹۲۷۶۸۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0