بورس۲۴
1401/03/10
18:44
تحقق سود ۲۶۹۳ ریالی در «غکورش»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ،شرکت صنعت غذایی کورش از عملکرد ۱۲ ماهه خود گزارش داد.

تحقق سود 2693 ریالی در «غکورش»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت صنعت غذایی کورش از عملکرد ۱۲ ماهه خود گزارش داد. غکورش در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند حسابرسی نشده برای هر سهم ۲۶۹۳ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل ۲۹ درصد کاهش داشته است. درآمدهای عملیاتی این شرکت با افزایش ۱۱ درصدی به ۵۸۸۰ میلیارد تومان و سود خالص با کاهش ۲۹ درصدی به ۸۰۸ میلیارد تومان رسید


غکورش
انتهای خبر

0
0