خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1400/01/15
22:34
قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها | P/NAV | 📆 1400/01/15 ♦️نماد P/NAV 1⃣- وتوشه ...

قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها | P/NAV |📆 ۱۴۰۰/۰۱/۱۵♦️ نماد P/NAV۱⃣- وتوشه ۴۲٪۲⃣- سفارس ۵۸٪۳⃣- سیدکو ۷۱٪۴⃣- سیتا ۸۷٪➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0