نوآوران امین
1400/05/27
12:49
سیمان ابیک(#سابیک) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 63 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1399 در مقایسه با دوره ...

سیمان ابیک(#سابیک)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۶۳ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۵,۱۹۴,۳۸۷ میلیون ریال به مبلغ ۸,۴۴۴,۱۱۷ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۴۴ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۹۵۱ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0