کدال۳۶۰
1401/03/03
16:39
#کمنگنز #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/02/31 ▪️ شرکت معادن منگنز ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/02/31 معادل 365,841 میلیون...

#کمنگنز


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱▪️ شرکت معادن منگنز ایران طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ معادل ۳۶۵,۸۴۱ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۷۱٪ افزایش داشته است.▪️«کمنگنز» با سرمایه ثبت شده ۲۰۲,۴۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۶۴۸,۴۲۶ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۳٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۳-۰۳ ۱۶:۳۹:۵۱ (۸۸۶۶۸۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0