سهم گلچین
1401/03/27
09:58
#خبر ایالات متحده آمریکا ، #شفن ، #شخارک ، #مارون رو تحریم کرد.

#خبرایالات متحده آمریکا ، #شفن ، #شخارک ، #مارون رو تحریم کرد.

انتهای خبر

0
0