بیدار بورس
1401/04/02
09:00
🔴بررسی سود و زیان سال ۱۴۰۰ خودرویی‌ها بررسی میزان و روند #فروش #سودخالص، #سودناخالص و #سودهرسهم (#EPS ) برخی از سهام گروه خودرویی در سال ۱۴۰۰ و...

🔴بررسی سود و زیان سال ۱۴۰۰ خودرویی‌هابررسی میزان و روند #فروش #سودخالص، #سودناخالص و #سودهرسهم (#EPS ) برخی از سهام گروه خودرویی در سال ۱۴۰۰ و مقایسه آن با سال ۹۹🔻گزارش تهیه شده از آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده و نشده منتشر شده در کدال ست.گزارش را از اینجا بخوانید👇


https://www.instagram.com/p/CfEsZ۳XotSy/?igshid=YmMyMTA۲M۲Y=#خساپا #خودرو #خبهمن #خدیزل #ختوقا #خمهر #خمحرکه #خگستر #خزامیا #خچرخش #خپارس #خمحور #خاهن #ختور #خموتور #خکرمان #خعمرا #خزر


➖➖➖➖
انتهای خبر

0
0