بولتن اقتصادی
1399/08/12
12:16
علیزده: دولت پشت مردم  را در بورس خالی کرد عضو ناظر شورای عالی بورس: 🔹شرکتهای حقوقی منتظر برخورد محکم مجلس و دستگاه قضایی باشند. 🔹یک شرکت حقوقی ن...

علیزده: دولت پشت مردم را در بورس خالی کردعضو ناظر شورای عالی بورس:


🔹شرکتهای حقوقی منتظر برخورد محکم مجلس و دستگاه قضایی باشند.🔹یک شرکت حقوقی نزدیک به دولت ۴۰۰۰ میلیارد تومان در سقف قیمتی فروش داشته است اما بعد از الزام به بازار گردانی تنها ۸۰۰ میلیارد تومان خرید داشته است، ‌آن هم در شرایطی که قیمت‌ها تقریبا یک سوم شده است.🔹دولت میزبانی خوبی نبود و پشت مردم را در بورس خالی کرد؛ ترک فعل مدیران می‌تواند مجازات در پی داشته باشد.🔹بانکهای ورشکسته با تحولات نیمه اول سال از ضرر و زیان خارج شدند.🔹بانکهای زیر مجموعه وزارت اقتصاد درآمد قابل توجهی از بازار سرمایه کسب کرده‌اند اما آیا به میزان کافی از بازار حمایت کرده‌اند؟

انتهای خبر

0
0