بورس۲۴
1403/04/20
18:30
"بازرگام" شفاف سازی کرد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت پست پیشگامان در خصوص نوسان و افزایش بیش از ۵۰۰ درصدی درآمدهای عملیاتی ارائه شده در صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲.۱۲.۲۹ نسبت به صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲.۰۶.۳۱ و همچنین نوسانات سود و زیان شفاف سازی کرد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت پست پیشگامان در خصوص نوسان و افزایش بیش از ۵۰۰ درصدی درآمدهای عملیاتی ارائه شده در صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲.۱۲.۲۹ نسبت به صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲.۰۶.۳۱ اظهار داشت: با توجه به تغییرات هیئت مدیره و همچنین تغییران در استراتژی های شرکت در راستای عملکرد زنجیره تامین فراگیر فعالیت های جدیدی به فعالیت های شرکت اضافه گردیده که عمده مباحث نیز در زمان انجام به اطلع و در صورت لزوم افشا گردیده ات که از جمله آن ها به موارد زیر می توان اشاره نمود:


۱- درآمد حاصل از کنسانتره ۱.۶۵۴ میلیارد ریال


۲- تامین و فروش حبوبات ۱۵۴ میلیارد ریال


۳- خرید و واردات و فروش نهاده های دامی (ذرت دامی) ۲۲۵ میلیارد ریال


۴- خرید و تولید رب گوجه فرنگی ۶۴.۹ میلیارد ریال


۵- واردات گوشت و عرضه در سایت بازرگام ۱.۱۸۱ میلیارد ریال


که نوسان مذکور صورت پذیرفته است.


این شرکت همچنین افزود: موارد ذکر شده و همچنین افزایش مبلغ درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی به مبلغ ۱.۹۹۴ میلیارد ریال ، که بابت درآمد حاصل از فروش سهام شرکت توسعه ارتباطات به مبلغ ۱.۷۵۰ میلیارد ریال و ۱۳۰ میلیارد ریال نیز فروش املاک بوشهر می باشد که تماما در زمان مقرر افشا گردیده است نیز از عوامل موثر در نوسانات بیش از ۳۰ درصدی سود و زیان نسبت به دوره مشابه سال قبل می باشد.

بب
انتهای خبر

0
0