مبین تحلیل
1399/11/06
14:00
#زغال_سنگ #متانول #نفت بخش دوم 🔸یکی از این بخش ها صنایع شیمایی هستند که به تنهایی 7 درصد از منابع مصرفی زغال سنگ چین و در نتیجه 3.5 درصد ظرفیت دن...

#زغال_سنگ


#متانول


#نفتبخش دوم🔸یکی از این بخش ها صنایع شیمایی هستند که به تنهایی ۷ درصد از منابع مصرفی زغال سنگ چین و در نتیجه ۳.۵ درصد ظرفیت دنیا را در بر میگیرد. زغال سنگ ارزان و روش های فایننس تحت حمایت چین،باعث می شود مصرف ذغال سنگ و احداث واحد های ذغال سنگ برای مصارف صنعت پتروشیمی که حاشیه سود پایینی را به همراه دارد نیز برای سرمایه گذاران جذاب باشد.در بخش متانول، در حال حاضر به روش CTO که از زغال سنگ،برای تولید متانول و سپس الفین ها استفاده می شود ۶۶ درصد از تولید متانول را شامل می شود و سایر راه های تامین متانول از طریق گاز و باقی روش ها می باشد. واحدهای تولید الفین از طریق زغال سنگ سرمایه گذاری بیشتری را نسبت به سایر واحد های تبدیل متانول به الفین ها می طلبد و گردش تولید متانول در چین،واردات آن و بررسی قیمت های این محصولات به بررسی روندهای داخلی در چین مرتبط می باشد.🔸بررسی ها نشان می دهد صرفه اقتصادی واحد های تبدیل متانول به الفین در چین در سطح ۲۵۰ دلار است و بیشینه قیمت آن از شرایط تولید کنندگان الفین از متانول حاصل می شود و کمینه قیمت آن از بررسی تولید کنندگان متانول از زغال سنگ.با توجه به این که ساختار جهانی را در متانول چین تعیین می کند می توان گفت در شرایطی که متانول از قیمت ۳۰۰ دلار عبور کرده است،حاشیه سود واحد های CTO افزایش می یابد و می تواند اثر گذاری مثبت تری بر رشد قیمت زغال سنگ نیز داشته باشد.🔸اگر این موضوع را در کنار محدودیت های اعمال شده چین برای کاهش مصرف زغال سنگ در سالهای آتی قرار دهیم می توان پیش بینی کاهش دستوری تقاضا برای زغال سنگ را در سال یا سالهای آتی نیز داشت،مخصوصا که تامین منابع آبی برای استفاده از زغال سنگ در صنایع پتروشیمی با بحران جدی در چین رو به رو شده است. این موضوع و کاهش تقاضا در زغال سنگ و احتمال کاهش تولید در متانول، می تواند از یک سو حاشیه سود متانول سازهارا افزایش و از سویی مشوق تولید بیشتر متانول در خارج از چین باشد.🔸موضوع بعدی مد نظر نیز بهبود روابط ایالات متحده با چین و برنامه رشد تولید متانول از شیل آمریکا از یک سو و از سویی رشد ظرفیت تولید ایران به سطح ۲۳ میلیون تن تا سال ۲۰۲۴، می تواند اثرگذاری منفی ( جنگ قیمتی) بر روی قیمت متانول داشته باشد.اگر ایران بخواهد در آینده تمام متانول تولیدی خود را به فروش برساند،ناچار است سهم ۱۲ درصد کنونی در بازار متانول دنیا را به حدود ۲۳ درصد برساند که این امر جز با تخفیفات گسترده و شکاندن قیمت رخ نخواهد داد.🔸اگر به همه این مسایل نفت را نیز اضافه کنیم، و اثر افزایش و کاهش قیمت نفت را در خوراک سایر واحد های تولید کننده متانول،من جمله واحد های کراکینگ،در نظر بگیریم می توان فهمید نفت نیز به نوعی اثرگذاری بر قیمت متانول خواهد داشت. فهم دقیق صعود و یا نزول قیمت متانول، نیازمند بررسی پارامترهای مختلفی می باشد و به صرف نمی توان با بررسی سطح تقاضا، یا خوراک یک سویه درمورد قیمتهای آتی متانول نظر داد، تمام عوامل گفته شده فوق،در جایگاهی اثر گذاری منفی و یا مثبت بر قیمت های متانول خواهند داشت و همه اینها در کنار ظرفیت های تولیدی آتی، و تقاضای صنایع پایین دستی، همگی برای نتیجه گیری روند قیمت آتی متانول مورد نیاز است.برگرفته از مرکز مطالعات زنجیره ارزش➖➖➖➖➖
انتهای خبر

0
0