پارسیس تحلیل
1399/11/13
21:18
#قیمت_گذاری دستوری یعنی ما سالها برای سهامداران خودروسازها اشک بریزیم باز هم کم است ما نمیدونیم این مسئله رو چجوری باید حل کرد؟ این درد عظما را ...

#قیمت_گذاری دستورییعنی ما سالها برای سهامداران خودروسازها اشک بریزیم باز هم کم استما نمیدونیم این مسیله رو چجوری باید حل کرد؟این درد عظما را به چه کسی باید بگوییم؟این مابه التفاوت به کجا میره؟چرا باید ؟هر کسی جواب این سوال رو میداند ما را راهنمایی کند.انتهای خبر

0
0