نوآوران امین
1401/03/03
13:53
صنعتی کیمیدارو (#دکیمی) گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ⭕️کاهش (۱۰۰) درص...

صنعتی کیمیدارو (#دکیمی)گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹⭕️کاهش (۱۰۰) درصدی فروش اردیبهشت ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه گذشته


⭕️کاهش (۱۰۰) درصدی فروش اردیبهشت ۱۴۰۱ در مقایسه با اردیبهشت ۱۴۰۰


⭕️کاهش (۱۰۰) درصدی فروش ۲ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0