بورس۲۴
1401/05/08
18:53
فروش عالی «خاور»در تیر ماه ۱۴۰۱

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت ایران خودرو دیزل تا پایان تیر ماه سال جاری ۴۷۰۷ میلیارد تومان درآمد فروش محصول داشت.

فروش عالی «خاور»در تیر ماه 1401

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت ایران خودرو دیزل تا پایان تیر ماه سال جاری ۴۷۰۷ میلیارد تومان درآمد فروش محصول داشت. فروش تیر ماه حدود ۱۹۰۳ میلیارد تومان بود.خاور نسبت به ماه قبل ۳۷ درصد رشد داشته است.


خاور
انتهای خبر

0
0