سینا سلیمانی
1401/01/29
20:24
🎯 صنعت #فلزات_اساسی ، #فولاد #فملی #فخوز #هرمز #کاوه #ارفع #فباهنر #فاسمین #فایرا ✍🏽 اولین نکته با اهمیت در جدول فوق این است که به دلیل رشد شدید ن...

🎯 صنعت #فلزات_اساسی ، #فولاد #فملی #فخوز #هرمز #کاوه #ارفع #فباهنر #فاسمین #فایرا✍🏽 اولین نکته با اهمیت در جدول فوق این است که به دلیل رشد شدید نرخ های جهانی ، مفروضات محافظ کارانه تر لحاظ شده. لذا احتمال بروز انحراف وجود دارد. اگر نرخ های فعلی را در محاسبات لحاظ کنیم حدود ۱۰ الی ۱۵٪ به سود خالص شرکت ها افزوده خواهد شد.✍🏽 در گروه #فولادی به ترتیب #فخوز ، #فولاد #هرمز و #کاوه پایین ترین نسبت P/E را دارند. در این گروه #کاوه #فخوز و #هرمز بیشترین سطح صادرات محصولات را دارند. بنابراین حساسیت این شرکت ها نسبت به هرگونه تغییر در وضعیت صادرات بیشتر خواهد بود.✍🏽 #فاسمین و #فایرا موجودی انبار قابل توجهی دارند. در محاسبات این دو شرکت ، فروش کل موجودی انبار به دلیل رعایت اصل محافظ کاری لحاظ نگردیده است. در صورتی که #فاسمین در صورت فروش موجودی خود حدود ۴۲۰ تومان و فایرا حدود ۸۳ تومان سود خالص شناسایی خواهند کرد که P/E این شرکت ها را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.✍🏽 درنهایت میانگین P/E این صنعت در سطح ۴.۱۶ واحد قرار دارد.انتهای خبر

0
0