بورس۳۶۵
1399/08/24
19:25
💰 ارزش معاملات خرد از ابتدای مهر ماه تا امروز ارزش معاملات خرد امروز 7432 میلیارد تومان بود که همچنان ضعیف است اما دلیل ضعیف بودن ارزش معاملات ام...

💰 ارزش معاملات خرد از ابتدای مهر ماه تا امروزارزش معاملات خرد امروز ۷۴۳۲ میلیارد تومان بود که همچنان ضعیف است اما دلیل ضعیف بودن ارزش معاملات امروز کاهش حجم معاملات است که به دلیل عدم عرضه صفوف خرید افزایش نداشت
.................................《تاریخ: شنبه ۲۴ آبان ماه》🔹آدرس کانال تلگرام ما :
انتهای خبر

0
0