تحلیل با سید علی محسنی
1399/10/04
15:08
#غمهرا ... مصرف سس بالارفته ... سهمی که در شهریور مصرف کم شد و 487 میلیارد ریال فروش داشته است و مهر با رشد نرخ 563 میلیارد ریال و ابان 622 میلی...

#غمهرا ... مصرف سس بالارفته ...


سهمی که در شهریور مصرف کم شد و ۴۸۷ میلیارد ریال فروش داشته است و مهر با رشد نرخ ۵۶۳ میلیارد ریال و ابان ۶۲۲ میلیارد ریال و حالا اذر به ۸۰۷ میلیارد ریالی رسیده است


جمعا ۹ماهه ۵۱۳۲ میلیارد ریال فروش داشته استانتهای خبر

0
0