اسمارت بورس
1400/05/25
15:13
🟣 #درهآور درصد افزایش سرمایه: ۶۰ درصد محل تامین: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی 🟣 #کخاک درصد ...

🟣 #درهآور


درصد افزایش سرمایه: ۶۰ درصد


محل تامین: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی🟣 #کخاک


درصد افزایش سرمایه: ۱۳۳ درصد


محل تامین: آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
انتهای خبر

0
0