اقتصاد ایران
1399/08/25
09:24
حرامزاده ها شروع به عرضه آبشاری در کل بازار کردن و سهم ها دونه دونه از صف خرید و مثبت بالا به سمت منفی و صف فروش در حال حرکت هستن

حرامزاده ها شروع به عرضه آبشاری در کل بازار کردن و سهم ها دونه دونه از صف خرید و مثبت بالا به سمت منفی و صف فروش در حال حرکت هستن


انتهای خبر

0
0