نوآوران امین
1399/08/25
12:42
فولاد امیرکبیر کاشان(#فجر) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 113 درصدی درآمدهای عملیات...

فولاد امیرکبیر کاشان(#فجر)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۱۱۳ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۴,۶۶۹,۰۴۵ میلیون ریال به مبلغ ۹,۹۶۴,۲۹۵ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۲۷۸ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۴۲۴۰ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0