مبین تحلیل
1400/05/26
12:30
📌#گزارش_فصلی 📌#قرن 🔶مقدار تولید و فروش شرکت در این فصل کمتر از میانگین فصول گذشته بوده(مقدار تولید و فروش شرکت در این فصل در حدود 23 هزار تن می با...

📌#گزارش_فصلی


📌#قرن🔶مقدار تولید و فروش شرکت در این فصل کمتر از میانگین فصول گذشته بوده(مقدار تولید و فروش شرکت در این فصل در حدود ۲۳ هزار تن می باشد(مقایسه فصول گذشته در نمودار آورده شده است) در مقایسه با فصل گذشته رشد ۲۷ درصدی نرخ بهداشت شخصی، ۵ درصدی بهداشت البسه و ۷ درصدی در بهداشت خانه مشاهده می شود. در نهایت مبلغ فروش برابر با ۳۴۳ میلیارد تومان می باشد. کاهش در بهای تمام شده مشاهده می شود که علت اصلی آن کاهش در تولید و در نتیجه کاهش در مقدار مواد مستقیم می باشد. اما نرخ مواد مستقیم افزایش یافته و تقریبا ۲.۵ برابر شده است. مبلغ بهای تمام شده برابر با ۲۷۲ میلیارد تومان می باشد.🔶در نهایت سود هر سهم در بهار ۱۴۰۰، در حدود ۱۱ تومان بوده است که در مقایسه با بهار سال گذشته حدود ۵۰ تومان کاهش داشته است(یک از علت های کاهش سودآوری در این فصل در مقایسه با سال گذشته همان طور که گفته شد، کاهش فروش بوده است)🔶برای فصول آتی پیشبینی می شود به واسطه فروش بیشتر و همچنین افزایش نرخ هایی که گرفته اند، عملکرد بهتری در فصول آتی داشته باشد.➖➖➖➖➖
انتهای خبر

0
0