سهم گلچین
1399/08/28
08:32
توقف نمادهای #پارتا، #تاپکیش، #کقزوی، #پیزد، #فولای به علت افشا اطلاعات بااهمیت آغاز بازارگرداني مبتني بر حراج در نمادهای معاملاتي #وايرا، #تماون...

توقف نمادهای #پارتا، #تاپکیش، #کقزوی، #پیزد، #فولای به علت افشا اطلاعات بااهمیت
آغاز بازارگردانی مبتنی بر حراج در نمادهای معاملاتی #وایرا، #تماوند، #وسنا، #کمینا، #وسین، #دشیری، #دقاضی، #شاوان و #مارون

انتهای خبر

0
0