بتاسهم
1399/09/20
10:48
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مبنا نیست، اصلاح لازم است رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی نباید حذف شود، ولی در خصوص نحوه تخصیص آن ای...

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مبنا نیست، اصلاح لازم است


رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی نباید حذف شود، ولی در خصوص نحوه تخصیص آن ایراد وارد است./ ایبناانتهای خبر

0
0