بهنام صمدی
1399/09/19
10:24
روحانی: دلار سال دیگر، ۱۱ هزار تومان می‌شود اصلا با شنیدن این حرف تنم لرزید! چرا سال دیگه؟ همین فردا برسون به ۱۱ هزار تومان آقای روحانی چون می‌د...

روحانی: دلار سال دیگر، ۱۱ هزار تومان می‌شوداصلا با شنیدن این حرف تنم لرزید!چرا سال دیگه؟ همین فردا برسون به ۱۱ هزار تومان آقای روحانیچون می‌دونی سال دیگه نیستی چنین وعده‌ای میدی؟


@BehnamSamadi_ir

انتهای خبر

0
0