بورس نامه
1399/10/06
08:57
واقعا جای تعجب داره چرا بازار به این همه گزارش خوبی که روی کدال رفته هیچ واکنشی نشون نمیده !!! بنظر نگران کننده س ...

واقعا جای تعجب داره چرا بازار به این همه گزارش خوبی که روی کدال رفته هیچ واکنشی نشون نمیده !!!بنظر نگران کننده س ...

انتهای خبر

0
0