سهم برتر (بست بورس ۹۷)
1399/08/20
12:25
آخرهای بازار تست نقدینگی تست بازار با قوانین مسخره و از جیب سهامدار خرد که 70 درصد سهمش زیر قیمت خرید هست.

آخرهای بازار


تست نقدینگی


تست بازار


با قوانین مسخره و از جیب سهامدار خرد که ۷۰ درصد سهمش زیر قیمت خرید هست.انتهای خبر

0
0