کدال۳۶۰
1399/08/21
14:09
#سلیم معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت شرکت سرمايه گذاري سليم - نماد: سليم(هلد سليم) 1399-08-...

#سلیم


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هییت مدیرهمعرفی/تغییر در ترکیب اعضای هییت‌مدیره شرکت شرکت سرمایه گذاری سلیم - نماد: سلیم(هلد سلیم)۱۳۹۹-۰۸-۲۱ ۱۴:۰۹:۴۸ (۶۹۱۲۰۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0