سهام بنیادی
1399/08/22
12:08
#ساوه #آپدیت ۹۹/۸/۲۲ 📉 در آستانه حمایت ۴۰۲۰ نقطه مشخص شده در تحلیل قبلی بعنوان نقطه کم ریسک ورود 🏴‍☠ حد ضرر فعلی ۳۹۵۰ 📈 مقاومت اول در برگشت، ۵۳۹...

#ساوه #آپدیت ۹۹/۸/۲۲📉 در آستانه حمایت ۴۰۲۰ نقطه مشخص شده در تحلیل قبلی بعنوان نقطه کم ریسک ورود🏴☠ حد ضرر فعلی ۳۹۵۰📈 مقاومت اول در برگشت، ۵۳۹۰🏁 هدف اول ۷۲۳۰👈🏻 لینک چارت📉 📈انتهای خبر

0
0