کارگزاری آبان
1400/05/24
10:09
📈#اطلاعات_بازار شاخص کل 1,486,864 6060.93 واحد مثبت ارزش بازار 59,732,160 میلیارد ریال ارزش معاملات 29,343 میلیارد ریال حجم معاملات 4.333 میل...

📈#اطلاعات_بازار


شاخص کل ۱,۴۸۶,۸۶۴


۶۰۶۰.۹۳ واحد مثبت


ارزش بازار ۵۹,۷۳۲,۱۶۰ میلیارد ریال


ارزش معاملات ۲۹,۳۴۳ میلیارد ریال


حجم معاملات ۴.۳۳۳ میلیارد سهم


نمادهای تاثیر گذار در شاخص


شسینا ۱۰۲۱ واحد مثبت


شپنا ۹۹۹ واحد مثبت


شتران ۸۳۷ واحد مثبت


پارس ۸۲۹ واحد منفی


کچاد ۵۰۹ واحد مثبت


نوری ۴۵۵ واحد مثبت


خودرو ۴۰۴ واحد مثبت
انتهای خبر

0
0