کارگزاری آبان
1399/10/07
10:04
#مارون افزایش نرخ فروش محصولات مارون در آذر پتروشیمی مارون با ثبت رکورد جدیدی در فروش ماهانه، در آذر 20,782 میلیارد ریال فروش محقق کرده که نسبت به ...

#مارون


افزایش نرخ فروش محصولات مارون در آذر


پتروشیمی مارون با ثبت رکورد جدیدی در فروش ماهانه، در آذر ۲۰,۷۸۲ میلیارد ریال فروش محقق کرده که نسبت به ماه گذشته افزایش ۴ درصدی داشته است.


تناژ فروش مارون در محصولات مختلف اندکی پایینتر از میانگین ماه های گذشته بوده است. در بیشتر محصولات اصلی از جمله پلی ایتلن سنگین، اتیلن و منواتیلن گلایکول نرخ فروش نسبت به ماه گذشته افزایش یافته و بیشترین افزایش نرخ مربوط به پلی اتیلن سنگین صادراتی به میزان ۱۷ درصد بوده است. همچنین مارون هر تن پلی اتیلن سنگین و منو اتیلن گلایکول صادراتی را ۲۰ درصد گرانتر از داخلی فروخته است.


در مجموع نه ماهه منتهی به آذر مارون توانسته ۱۲۸,۳۲۱ میلیارد ریال فروش محقق نماید که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۵۰ درصد افزایش داشته است.
انتهای خبر

0
0