نوآوران امین
1399/08/12
16:07
شرکت توسعه کشاورزی فارس(سهامی خاص)(#ثفارس2 #تابعه #ثفارس) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت شرکت توسعه کشاورزی فارس(س...

شرکت توسعه کشاورزی فارس(سهامی خاص)(#ثفارس۲ #تابعه #ثفارس)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت توسعه کشاورزی فارس(سهامی خاص))✅ افزایش ۲ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۳۱,۲۵۸ میلیون ریال به مبلغ ۳۲,۰۰۰ میلیون ریال رسیده است)


⭕️کاهش ۳۴ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۱۱۵۳۷ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0