بورس۲۴
1400/11/04
08:19
بررسی روند فروش در«غشهد»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت شهد ایران در ۱۰ ماهه منتهی به دی ۱۴۰۰ حدود ۸۴ میلیارد تومان درآمدکسب نموده است.

بررسی روند فروش در«غشهد»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت شهد ایران در ۱۰ ماهه منتهی به دی ۱۴۰۰ حدود ۸۴ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات کسب نموده که ۷ میلیارد تومان آن در دی ماه محقق شده است.غشهد
انتهای خبر

0
0