ایبنا
1399/08/18
13:11
🎙 #گفتگو| شروط اثرگذاری نقدینگی در تولید 🔸یک کارشناس اقتصادی معتقد است نقدینگی و تسهیلات برای یک بنگاه اقتصادی بدون آگاهی از شرایط بازار هدف، لزو...

🎙 #گفتگو| شروط اثرگذاری نقدینگی در تولید
🔸یک کارشناس اقتصادی معتقد است نقدینگی و تسهیلات برای یک بنگاه اقتصادی بدون آگاهی از شرایط بازار هدف، لزوما منجر به تولید نمی‌شود.🔻بیشتر بخوانید 👇🏻🔗 http://www.ibena.ir/news/۱۱۹۴۰۲/انتهای خبر

0
0