اقتصاد نیوز
1399/08/25
12:33
🔴افزایش قیمت ۴۰ تا ۱۸۰ میلیون تومانی محصولات مدیران‌خودرو ▫️مدیران خودرو لیست قیمتی جدید برای فروش محصولات خود منتشر کرده است که نشان می‌دهد این ش...

🔴افزایش قیمت ۴۰ تا ۱۸۰ میلیون تومانی محصولات مدیران‌خودرو▫️مدیران خودرو لیست قیمتی جدید برای فروش محصولات خود منتشر کرده است که نشان می‌دهد این شرکت حداقل ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تا حداکثر ۱۷۹ میلیون و ۷۰۰ تومان بر قیمت محصولات خود افزوده است.▫️مقایسه قیمت‌ها نشان می‌دهد که محصولات چری از ۱۰۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا ۱۷۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و محصولات MVM از ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تا ۱۵۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرده اند.▫️گزارش کامل را در #اقتصادنیوز بخوانید👇


https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-۳۷۳۲۷۰@Eghtesadnews_comانتهای خبر

0
0