بولتن اقتصادی
1400/01/16
11:39
مسیح مهاجری: 🔹ظریف را با دست بسته به اقیانوس می‌فرستند و می‌گویند شنا کن 🔹 پخش «گاندو» هم که لابد یک مجموعه‌اش افاقه نمی‌کرد و لازم بود فصل دوم ...

مسیح مهاجری:🔹ظریف را با دست بسته به اقیانوس می‌فرستند و می‌گویند شنا کن🔹 پخش «گاندو» هم که لابد یک مجموعه‌اش افاقه نمی‌کرد و لازم بود فصل دوم آن هم با بودجه مردم ساخته شود

انتهای خبر

0
0