آریاسهم
1399/12/04
10:15
⏺ #اپال عرضه اولیه می‌شود ⏺ تاریخ عرضه: چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۹ ⏺ دامنه قیمت ۱۲۰۰ تا ۱۲۵۰ تومان سهمیه هر کد ۴۰۰ سهم حداکثر نقدینگی مورد نیاز ۵۰...

⏺ #اپال عرضه اولیه می‌شود⏺ تاریخ عرضه: چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۹⏺ دامنه قیمت ۱۲۰۰ تا ۱۲۵۰ تومان


سهمیه هر کد ۴۰۰ سهم


حداکثر نقدینگی مورد نیاز ۵۰۰ هزار تومن میباشد.

انتهای خبر

0
0