سهم گلچین
1400/09/10
14:03
#اطلاعات_بازار شاخص کل 1,340,120 17008 واحد منفی ارزش بازار53,566,245 میلیارد ریال ارزش معاملات 30,061 میلیارد ریال حجم معاملات 4.254 میلیارد سهم ...

#اطلاعات_بازار


شاخص کل ۱,۳۴۰,۱۲۰


۱۷۰۰۸ واحد منفی


ارزش بازار۵۳,۵۶۶,۲۴۵ میلیارد ریال


ارزش معاملات ۳۰,۰۶۱ میلیارد ریال


حجم معاملات ۴.۲۵۴ میلیارد سهم


نمادهای تاثیر گذار در شاخص


فارس ۲۰۸۱ واحد منفی


شپدیس ۱۱۹۰ واحد منفی


کگل ۱۰۲۵ واحد منفی


شستا ۹۹۴ واحد منفی


تاپیکو ۸۹۶ واحد منفی


وغدیر ۱۳۸۴۰ واحد منفی


پارس ۸۵۲ واحد منفی


بیشترین حجم معاملات


وتجارت ۱۵۰ میلیون سهم


خبهمن ۱۴۰ میلیون سهم


خگستر ۱۸۳ میلیون سهم


وبملت ۱۳۵ میلیون سهم


پترول ۱۳۱ میلیون سهمانتهای خبر

0
0