نوآوران امین
1399/08/29
16:01
پتروشیمی بوعلی سینا (#بوعلی) گزارش #فعالیت_ماهانه (#مرداد_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ⭕️کاهش (۲۱.۴۴) ...

پتروشیمی بوعلی سینا (#بوعلی)گزارش #فعالیت_ماهانه (#مرداد_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰⭕️کاهش (۲۱.۴۴) درصدی فروش مرداد ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0