بتاسهم
1401/01/29
08:55
#گنگین در 3 ماهه به سود 496 ریالی رسیده است و 1487 میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است

#گنگین در ۳ ماهه به سود ۴۹۶ ریالی رسیده است و ۱۴۸۷ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است


انتهای خبر

0
0