اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1401/05/30
20:31
#تملت تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت تامین سرمایه بانک ملت 🔹 زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : با عنایت به مجو...

#تملت


تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت تامین سرمایه بانک ملت🔹 زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :


با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۰۱A-۰۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راس ساعت ۱۰:۳۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ درمحل میدان شیخ بهایی کوچه دانشگاه الزهرا، درب شرقی دانشگاه الزهرا، سالن نور مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
🔹 سرمایه فعلی: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 درصد افزایش سرمایه: ۳۵٪🔹 مبلغ افزایش سرمایه: ۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال🔹 محل تامین افزایش سرمایه:


- سود انباشته : ۵,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع
انتهای خبر

0
0