محسن حسنلو
1399/12/05
10:40
✅ نکته روند جالب هزینه نسبت به درآمد😂😂چه گزارش جذابی بین هزینه ها نسبت به درآمد داریم، هر چی خودتون برداشت کردین بنده هم به شخصه برداشت کردم. @Ha...

✅ نکتهروند جالب هزینه نسبت به درآمد😂😂چه گزارش جذابی بین هزینه ها نسبت به درآمد داریم، هر چی خودتون برداشت کردین بنده هم به شخصه برداشت کردم.@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0