سهام بنیادی
1399/08/22
11:53
#اخابر #اندیکاتوری ۹۹/۸/۲۲ 📉 در آستانه دو حمایت مهم تاریخی 👈🏻 لینک چارت 📉 📈

#اخابر #اندیکاتوری ۹۹/۸/۲۲📉 در آستانه دو حمایت مهم تاریخی👈🏻 لینک چارت📉 📈انتهای خبر

0
0