همفکران
1399/08/11
12:13
https://b2n.ir/624546 #خبر_مصاحبه 📌 توصیه های مهم مدیر عامل گروه مالی سپهر صادرات به سرمایه گذاران متضرر ✅ بهروز خدارحمی، مدیر عامل گروه مالی س...

https://b۲n.ir/۶۲۴۵۴۶#خبر_مصاحبه📌 توصیه های مهم مدیر عامل گروه مالی سپهر صادرات به سرمایه گذاران متضرر✅ بهروز خدارحمی، مدیر عامل گروه مالی سپهر صادرات در گفت و گو با همفکران ضمن بررسی نوسان های اخیر بازار سرمایه، توصیه های مهمی را برای سرمایه گذاران خرد و به خصوص افرادی که در دوره اصلاح بازار متضرر شدند، داشت.📣 جزییات این مطلب را با دسترسی آزاد در همفکران بخوانید👇👇https://b۲n.ir/۷۲۰۶۰۳انتهای خبر

0
0