بتاسهم
1399/11/11
07:33
#خگستر بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم گسترش ‌سرمايه‌گذاري‌ ايران‌ خودرو - خگستر در تاریخ 8 بهمن 1399 پرتفوی بورسی: ارزش روز پرتفوی بورس...

#خگستربررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم گسترش ‌سرمایه‌گذاری ایران خودرو - خگستر در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۹۹پرتفوی بورسی:ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۱۳,۹۴۴ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۹,۷۹۶ میلیارد تومان می باشد.مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:ایران خودرو - بانک پارسیان - صنعتی نیرو محرکه (نیروی محرکه موتورسیکلت ایران ) و محورسازان ایران خودرو.پرتفوی غیر بورسی:ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت ۵,۱۷۰ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۳,۴۱۴ میلیارد تومان می باشد.بدین ترتیب NAV هر سهم خگستر ۴,۸۶۴ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۵۹ درصد می باشد.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0