سبدگردان آرمان اقتصاد
1400/08/18
09:09
مجلس : قیمت گذاری دستوری باید حذف شود / در بودجه باید دقت شود تا اوراق بیش از حد منتشر نشود / سیاست های پولی و مالی باید هماهنگ باشند .

مجلس : قیمت گذاری دستوری باید حذف شود / در بودجه باید دقت شود تا اوراق بیش از حد منتشر نشود / سیاست های پولی و مالی باید هماهنگ باشند .


انتهای خبر

0
0