ایچیموکو و الیوت
1399/09/23
12:14
#خودرو-هفتگی=>اگر این مقاومت 417 تومان شکسته بشه تا چند هفته صعودِ شتابدار خواهیم داشت

#خودرو-هفتگی=>اگر این مقاومت ۴۱۷ تومان شکسته بشه تا چند هفته صعود شتابدار خواهیم داشتانتهای خبر

0
0