کدال۳۶۰
1399/11/07
12:25
#کاذر #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/10/30(اصلاحیه) ▪️ شرکت فرآورده های نسوز آذر طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/10/30 معادل 199,8...

#کاذر


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰(اصلاحیه)▪️ شرکت فرآورده های نسوز آذر طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ معادل ۱۹۹,۸۷۱ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۴۵٪ افزایش داشته است.▪️«کاذر» با سرمایه ثبت شده ۴۵۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۰ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱,۸۱۷,۵۰۰ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۱۱-۰۷ ۱۲:۲۵:۰۱ (۷۱۶۹۳۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0